GADEWCH I NI ARCHWILIO CAERDYDD...

Mae PASPORT I'R DDINAS yn rhaglen a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Bro o fewn Cyngor Caerdydd i sicrhau bod plant a phobl ifanc o bob cefndir yn mwynhau'r cyfleusterau o safon fyd-eang sydd gan Gaerdydd i'w cynnig.

Archwiliwch nawr
Passport to the city
Universal

Cyffredinol

Mae'r tîm pasbort yn gweithio gyda phartneriaid yn y ddinas i hyrwyddo cyfleoedd presennol i blant a phobl ifanc ledled y ddinas.

Archwiliwch
Targeted

Wedi'i dargedu

Rydym yn gweithio gydag ysgolion wedi'u targedu i ddarparu cyfleoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig ag angen ysgol gyfan, cwricwlwm neu gymunedol.

Archwiliwch
Bespoke

Wedi'i deilwra

Rydym yn gweithio gyda rhai o blant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed y ddinas. Trwy strwythuro darpariaeth ar y cyd â phartneriaid yn y ddinas, rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn ymateb yn uniongyrchol i lais ieuenctid y ddinas.

Archwiliwch

BETH SY'N DIGWYDD?

Archwiliwch

 

gov logo
leveling up logo

Partneriaid

cardiff logo
amgueddfa logo
bbc logo
glamorgan logo
better logo
rwc logo
cys logo
outdoor cardiff logo